ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMLERİ

Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri kullanım amaçları, gereksinimleri ve özellikler

Genel Seslendirme sistemleri insanlara doğrudan hitap ederken, felaket anında (acil durumlarda) çalışma garantisi vermez. Acil anons sistemi acil bir durumda bina tahliyesine yardımcı olmak için tasarlanan, kurulan ve bakımı yapılan EN54 standartlarına uygun bir ses sistemidir. Bina tahliyesinin gerektiği farklı acil durumlar vardır (Yangınlar, seller, biyolojik, kimyasal, patlayıcı, radyolojik olaylar, terör olayları, toplumsal olaylar gibi sayılabilir). Böyle büyük olaylarda başa çıkılması gereken en zorlu durum kalabalığın bulunduğu alanın tahliyesinin yönetimidir. Bir işyerinde, bütün personel alarm tonlarını ve sinyallerini tanıma eğitimi almış olsa da, ses yönetiminin düzgün olarak yapılması önemlidir.

Acil anons sistemlerinin nerelerde kullanılması gerektiği ile ilgili olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009) Madde 81 Bölüm 7 de açıklanmıştır. Otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemlerinin kurulması mecburi alanlar;

 a ) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhaneler,

 b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve     benzeri  binalarda,

 c) Yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda. Acil anons sisteminin kurulması mecburidir.

PrCEN/TS 54-32:2012 de acil anons sistemleri tasarım, uygulama ve işletme ile ilgili izlenmesi gereken basamaklar;

  • İhtiyaçların belirlenmesi,
  • Acil anons sisteminin planlaması ve tasarımı,
  • Acil anons sisteminin kurulumu,
  • Acil anons sisteminin devreye alınması,
  • Gerektiği durumda acil anons sisteminin itfaiye onayının alınması,
  • Acil anons sisteminin kullanılması ve eğitiminin sağlanması.