Adresli Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Adresli Yangın Algılama Sistemleri kullanım amaçları, gereksinimleri ve özellikleri

Genellikle fabrika, depo, tesis vb. kompleks yapılarda kullanılır. Bu sistem, merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir algılama paneli ve bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Bileşenlerin her biri kendine özgü bir adrese (kimlik bilgisi) sahiptir; dolayısıyla alarm bilgisi cihaz bazında alınır. Yangın yeri noktasal olarak sisteme bildirilir; böylece müdahale süresi en aza indirilir. Yangın senaryoları kapsamında adresli sistemlerde çıkış cihazlarına gecikme atanabilir. Ön alarm ve gece/gündüz çalışma durumları ayarlanabilir. Entegre edilme ve raporlama imkanı sağlar. Konvansiyonel sistemlere göre maliyeti fazladır.

Otomatik yangın algılama sistemleri tasarımlarında kullanılan cihazların kendi iç yapıları gereği bakıma gereksinim duyması, sistemin süreklilik arz eden bir şekilde bakım ve kontrolünü gerekli kılmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde kullanılan duyarlı cihazlarda zaman içerisinde çevresel ve iklimsel koşullar sebebiyle sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple yangın algılama sistemleri kirlenme, toz, nem gibi performansı etkileyen unsurların vereceği zararlara karşı tedbir amaçlı olarak bakıma alınmaktadır

Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri kullanım amaçları, gereksinimleri ve özellikleri

Günümüzde özellikle küçük alanlarda ve yangın riskinin az olduğu projeler için kullanılır. Bölgesel tespit mantığıyla çalışır, zonlara bağlıdır ve dedektörlerin sinyalleri ile yangını algılar ve uyarı sinyali verir. Akıllı adresli alarm sistemlerine göre daha basit bir sisteme sahiptir, basit olduğu kadar da ekonomiktir.